Maasdelta heeft het schoolgebouw van Albeda reeds gesloopt en de grond ligt momenteel braak. In overleg met de gemeente is onderzocht of woningbouw op deze locatie mogelijk is en zo ja in welke aantallen. Uitkomst is dat een woontoren van 9 á 10 verdiepingen vanuit stedenbouwkundig oogpunt past binnen de huidige structuur. Maasdelta zal hierbij 58 sociale huur appartementen gaan realiseren. Bij nadere uitwerkingen kunnen de aantallen woningen nog iets wijzigen. 

Op dit moment is de fase Voorlopig Ontwerp afgerond, dit ontwerp zal worden toegevoegd op 27 mei a.s. aan de te downloaden bestanden. Het VO geeft een goed beeld van hoe het gebouw er ongeveer uit zal komen te zien. Uiteraard is het mogelijk dat in het vervolg van het ontwerpproces nog aanpassingen worden doorgevoerd. 

Maasdelta wenst het project TurnKey te laten uitvoeren.

Met de geselecteerde aannemer wordt een Afstandsverklaring / intentieovereenkomst gesloten. Vervolgens wordt door de kandidaat aannemer het VO compleet afgeprijsd. Indien Maasdelta hiermee akkoord is, wordt een Bouwteamovereenkomst met de aannemer afgesloten met daarin de taakstellende aanneemsom.

Vervolgens wordt het project in bouwteam nader uitgewerkt tot en met DO / omgevingsvergunningsaanvraag.

Op basis daarvan zal blijken of het een haalbaar project voor Maasdelta is. Indien dit het geval is en Maasdelta een positief investeringsbesluit neemt, kan er een vervolgovereenkomst gesloten worden. De vervolgovereenkomst omvat het TurnKey voor Maasdelta realiseren van het onroerend goed.

Middels deze Tendersite vindt er berichtgeving over de Tender plaats. De informatie zal via hier verstrekt worden en de gewenste documenten dienen ook via deze site te worden geüpload.

 

Maasdelta Groep is een middelgrote woningcorporatie met woningen in Maassluis, Hellevoetsluis en Spijkenisse. Maasdelta zet zich in voor een ruim aanbod aan duurzame en betaalbare woningen. Ook vernieuwt Maasdelta wijken door sloop en nieuwbouw van woningen. Daarnaast heeft Maasdelta aandacht voor een leefbare en veilige woonomgeving. Dat doet zij samen met haar huurders, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Meer informatie over Maasdelta is te vinden op de website www.maasdelta.nl.

 

 
Project foto

Nieuwe account registreren voor project Maasdelta, de Vloot

Gebruik het onderstaande formulier om te registreren.

Account gegevens
De heer Mevrouw
*
*
*
 
 Account gegevens
 
*
*
*
*