De gemeente Nissewaard heeft besloten het team Buitenruimte van de afdeling Stadsbeheer te clusteren tot één team, met één rayon en één uitvalsbasis. Hiertoe moet een nieuwe huisvesting worden gerealiseerd, de Centrale Huisvesting Stadsbeheer.

Het Werk heeft betrekking op de momenteel aanwezige 220 m2 bebouwing, bestaande uit een kantine en kleedruimte, die behouden blijven. Hieraan wordt een nieuwe bebouwing van 1.900 m2 toegevoegd. Deze nieuwe bebouwing bestaat uit een opslag groot materieel, een opslag klein materieel en kantoren. Het totale onderkomen moet daarbij voldoen aan de eisen van deze tijd: functioneel, duurzaam, energieneutraal. Daarnaast heeft het Werk betrekking op de aanleg van circa 4.200 m2 terrein aan de voor- en achterzijde van de nieuw te realiseren bebouwing.

Het doel van de aanbesteding is een Aannemingsovereenkomst te sluiten met één Aannemer. De adviseurs hebben een Technisch Ontwerp en bestekken voor het gebouw en terrein opgesteld. De Aannemer aan wie de Opdracht wordt gegund, is verantwoordelijk voor de bouwvoorbereiding, de uitvoering en tijdige oplevering van het Werk. De werkzaamheden voor de Opdrachtnemer starten direct na contracteren op 16 juni 2020.

 
Project foto

Inloggen voor Centrale Huisvesting Stadsbeheer gem. Nissewaard

Inloggegevens
E-mailadres
Wachtwoord

Wachtwoord vergeten

Registreer indien u nog geen account voor de website IBIS4Tender heeft. Als u IBIS4Tender eerder heeft gebruikt voor andere aanbestedingen dan kunt u uw bestaande inloggegevens gebruiken en hoeft u zich niet opnieuw te registeren.