Stichting Woonkracht10 (hierna te noemen: Woonkracht10) is voornemens de locatie Kraaihoek fase 1 in Papendrecht te herontwikkelen. De opgave bestaat uit de realisatie van grondgebonden woningen en appartementen. Woonkracht10 wil de grondgebonden woningen realiseren met conceptwoningen.

Het werk bestaat uit de gefaseerde ontwikkeling en realisatie van:

 • 139 sociale huurwoningen, bestaande uit:
  • 61 appartementen in twee gebouwen.
  • 78 grondgebonden woningen;
   • 48 woningen met een beukmaat van 4,8m;
   • 20 woningen met een beukmaat van 5,1m;
   • 10 woningen met een beukmaat van 3,9m.
  • De sloop van de bestaande bebouwing.

Woonkracht10 wil het ontwerpen en realiseren door middel van een concurrentiegerichte dialoogprocedure in één geïntegreerde opdracht onderbrengen bij één opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft gekozen voor de procedure van de concurrentiegerichte dialoog conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW).

In deze procedure worden twee stappen onderscheiden:

 • de selectiefase;
 • de gunningsfase (dialoog + inschrijving).

In de selectiefase selecteert de opdrachtgever de vier meest geschikte gegadigden die vervolgens worden uitgenodigd voor deelname aan de gunningsfase. Het uiteindelijke doel van deze aanbesteding is tot een overeenkomst te komen met één opdrachtnemer die het werk tot het vereiste eindresultaat zal brengen.

Behoudens de aankondiging op www.aanbestedingskalender.nl, verloopt de aanbestedingsprocedure digitaal via deze aanbestedingswebsite IBIS4Tender (https://tender.ibisapps.nl). IBIS4Tender wordt beheerd door Brink. 

 
Project foto

Inloggen voor Kraaihoek fase 1 - Woonkracht10

Inloggegevens
E-mailadres
Wachtwoord

Wachtwoord vergeten

Registreer indien u nog geen account voor de website IBIS4Tender heeft. Als u IBIS4Tender eerder heeft gebruikt voor andere aanbestedingen dan kunt u uw bestaande inloggegevens gebruiken en hoeft u zich niet opnieuw te registeren.