Savant Zorg (Savant) en Woningstichting Compaen (Compaen) zijn beide eigenaar van een locatie in het centrum van Helmond ‘t Hout tezamen aangeduid als Dorpsplein. De locatie is ongeveer 2 hectare in omvang en er staan diverse gebouwen, die in het bezit zijn van Savant en niet meer voldoen aan de eisen die Savant anno 2021 aan zorghuisvesting stelt. Savant en Compaen willen de locatie (her)ontwikkelen en hierin samen optrekken. Het doel is van de locatie dé plek te maken waar senioren uit Helmond ’t Hout heel graag willen wonen. De opdrachtgever van deze aanbesteding is Savant Zorg en Woningstichting Compaen. 

De opdrachtgever heeft gekozen voor de procedure van de concurrentiegerichte dialoog. In deze procedure worden twee stappen onderscheiden:

 • de selectiefase;
 • de gunningsfase (dialoog + inschrijving).

Het werk bestaat uit de gefaseerde ontwikkeling en realisatie van:

 • Circa 227 woningen, waarvan 99 eigendom worden van Compaen en 128 van Savant, bestaande uit:
  • reguliere sociale huurwoningen;
  • sociale huurwoningen voor mensen met een lichte zorgvraag (inclusief somatische zorg);
  • huisvesting voor mensen met zware dementie.
 • Kantoren voor Savant.
 • Algemene voorzieningen, waaronder een half verdiepte parkeergarage. De parkeergarage wordt volgens nog nader te maken afspraken deels eigendom van Savant en deels van Compaen. Savant wordt eigenaar van de kantoren en de andere algemene voorzieningen.
 • De bijbehorende infrastructuur en terreininrichting.
 • De sloop van een deel van de bestaande bebouwing.

De opdrachtgever heeft in samenwerking met de architect een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de locatie. Parallel aan deze aanbesteding wordt dit beeldkwaliteitsplan uitgewerkt in een voorontwerp (VO) en wordt een programma van eisen (PvE) opgesteld. De planning voorziet erin dat op het moment dat de aannemer bekend is, het VO is afgerond zodat de aannemer vanaf de aanvang van de fase definitief ontwerp (DO) betrokken is bij de totstandkoming van het ontwerp.

De Aanbestedende dienst is op zoek naar een bouwteampartner die betrokken is bij de totstandkoming van het ontwerp dat – tot en met de fase technisch ontwerp – wordt gemaakt door de architect en adviseurs.  

Behoudens de aankondiging op www.aanbestedingskalender.nl, verloopt de aanbestedingsprocedure digitaal via deze aanbestedingswebsite IBIS4Tender (https://tender.ibisapps.nl). IBIS4Tender wordt beheerd door Brink. 

 
Project foto

Inloggen voor Herontwikkeling Dorpsplein Mierlo-Hout

Inloggegevens
E-mailadres
Wachtwoord

Wachtwoord vergeten

Het is op dit moment niet mogelijk je voor dit project te registreren.